Науково-метричні видання

України

 

 1. “Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
  (Інститут отоларінгології ім. О.С. Коломійченка НАМН України)

 2. “Клінічна хірургія” (МОЗ України, Наукове товариство хірургів України).
  імпакт-фактор журналу — 3

 3. “Мікробіологічний журнал” (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України)
  імпакт-фактор журналу — 4

 4. “Фізіологічний журнал” (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
  імпакт-фактор журналу — 5

 5. “Biopolymers and cell” (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України).