Бібліотека

Матюхіна Людмила Олексіївна
Завідувач бібліотеки

 

 

Бібліотека Національного медичного університету заснована в 1881 році як бібліотека медичного факультету Київського університету Святого Володимира на базі фондів Віленської (Вільнюської) медико-хірургічної академії.

В цьому ж році за ініціативою студента О.А. Киселя, майбутнього видатного педіатра, було організовано « Клиническое общество студентов - медиков» і засновано студентську бібліотеку.

В перший рік свого існування бібліотека нараховувала 130 книг.

В 1929 році вона набуває статусу бібліотеки Київського медичного інституту з книжковим фондом більш ніж 100000 примірників.

Сучасний бібліотечний фонд багатогалузевий, загальна кількість складає близько 723038 прим. книг та журналів, із них 386394 вітчизняних та 54037 іноземних книг, в тому числі:

 • 291030 прим. навчальної літератури ,
 • 2 80465 прим. медичної літератури,
 • 18569 прим. літератури по суміжних дисциплінах,
 • 33750 прим. суспільно-політичної літератури,
 • 43855 прим. художньої та ін шої літератури,
 • 37415 прим. вітчизняних та 39799 прим. іноземних журналів.

Дисертаційний фонд налічує біл я 5 0 00 примірників.

Щорічно бібліотека одержує біл я 24 000 книг та періодичних видань на суму понад 2,5 млн. гривень.

  Протягом навчального року за єдиною реєстраційною картотекою обслуговується 12000 читачів, яким видається біля 6 53 000 прим. літератури, відвідуваність складає понад 260000 . Щорічно бібліотека організовує до 50 інформаційно-масових заходів.

Читачі бібліотеки обслуговуються на 5 –х абонементах (навчальної, науково-медичноЇ, суспільно-політичної та художньої літератури), у довідково-бібліографічному відділі, у двох читальних залах бібліотеки та чотирьох читальних залах гуртожитків №2,№4,№6 і №7.

За єдиним читацьким квитком право користування бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники підрозділів університету; викладачі та учні ліцею при наявності угоди про співробітництво з НМУ та бібліотекою.

Всі підрозділи бібліотеки проводять відповідну інформаційну, бібліографічну, дослідну, наукову, методичну роботу на допомогу професорсько-викладацькому складу, науковцям, студентам, аспірантам та іншим категоріям працівників університету.

Традиційними стали щомісячні виставки нових надходжень. Щоквартально видається «Бюлетень нових надходжень літератури до бібліотеки НМУ». У книжковому фонді зберігаються рідкісні та цінні видання з середини X IX до першої половини XX сторіччя.

 

Діє система традиційних каталогів та картотек. Довідково-пошуковий апарат складається з алфавітного та систематичного каталогів, а також ведуться картотеки : періодичних та продовжуючих видань, дисертацій та авторефератів дисертацій. Крім того, постійно поповнюються бібліографічні картотеки:

 • систематична картотека статей;
 • труди вчених НМУ;
 • навчально -методична робота вузу ;
 • персоналії ;
 • Болонська Декларація в системі вищої освіти і науки в Україні.

Бібліотека має доступ до мережі Інтернет . Інтернет-центр обладнаний сучаснішою комп’ютерною технікою. Поповнюється фонд на електронних носіях. Бібліотека має 269 примірник ів медичної літератури на лазерних дисках. Читачі бібліотек и мають змогу користуватися віддаленими інформаційними ресурсами: каталогами великих бібліотек України, Росії та зарубіжних країн, базами даних тощо. Пошук інформації можна здійснювати за допомогою пошукових систем МЕТА, RAMBLER , ЯНДЕКС та ін.

З 2010 року бібліотекою створюються електронний каталог та власні електронні бази даних.   Перспективним напрямом діяльності бібліотеки є автоматизація та комп'ютеризація бібліотечних процесів, впровадження новітніх інформаційних технологій. Попереду багато цікавих задумів, адже задоволення інформаційних потреб користувачів - першочергове завдання бібліотеки НМУ.  

 

Бібліотека та Інтернет-класи працюють:

понеділок-четвер - з 9. 0 0 до 20.00 .;

п’ятниця - з 9. 0 0 до 18 .00 .;

субота - з 10.00 до 17.00 ; неділя – вихідний день

Бібліотека розташована за адресою : 0 3057 м. Київ, вул. Зоологічна, 1 ( стоматологічний корпус)

 

Завідувач бібліотеки Матюхіна Людмила Олексіївна

Тел./ факс : (044) 483-95-56

 

 

Заступник завідувача Медяник Лариса Сергіївна

Тел.: (044) 454-49-58

Відділ обслуговування читачів

Тел.:(044) 454-49-28